#tothesea #homeland #vietnam

#tothesea #homeland #vietnam

#father #daughter #winter #hanoi #vietnam #lomo35mm #lookback

#father #daughter #winter #hanoi #vietnam #lomo35mm #lookback

#petstore #hanoi #vietnam #aroundthecity #july #2014

#petstore #hanoi #vietnam #aroundthecity #july #2014

Mỗi khi buồn nhìn thấy thằng này là vui trở lại :)

Mỗi khi buồn nhìn thấy thằng này là vui trở lại :)

July 2014 / Hanoi, Vietnam.

Hôm nay 11/7/2014, con trai tròn 4 tháng tuổi #tit #myson #4m #family #morningkiss #hanoi #vietnam

Hôm nay 11/7/2014, con trai tròn 4 tháng tuổi #tit #myson #4m #family #morningkiss #hanoi #vietnam

"Breeding Season" artwork exhibition by artist Thai Nhat Minh at Manzi Art Space, Hanoi, Vietnam / 8 July 2014

"Breeding Season" artwork exhibition by artist Thai Nhat Minh at Manzi Art Space, Hanoi, Vietnam / 8 July 2014